64\( ·\)9\( = \) բազմապատկումը ճիշտ է, քանի որ ճիշտ է \( : \)9\( = \) բաժանումը: