Ո՞ր հավասարությունն է ստուգվում հետևյալ հավասարությամբ՝ 34965\( : \)111\( = \)315
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: