Հետևյալ բաժանումը ճիշտ է կատարված՝ 10608\( : \)24\( = \)442
  
Որոշիր 24\( · \)442 արտադրյալը:
 
Պատասխան՝