Կատարիր բազմապատկումը՝ 185\(·\)\((13 + 8)\)
 
1. 13\(+\)8\(=\)
 
2. 185\(·\) \((\)\(13 + 8\) \()\) \(=\)
 
3. Ստուգում՝ \(:\)\(=\)185