Ո՞ր հավասարությունն է ստուգվում հետևյալ հավասարությամբ՝ \(31 : x = s - n\)
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: