Ո՞ր հավասարությունն է ստուգվում հետևյալ հավասարությամբ՝ \(g : s = z\)
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: