Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

23.5Մ.
1. Արտադրյալի բանավոր հաշվարկ 1Մ.
2. Պնդում բազմապատկման ստուգման մասին 2Մ.
3. Արտադրյալի արժեքը 2Մ.
4. Բաժանում և բազմապատկում 4Մ.
5. Անհայտ թվերի որոշելը 4Մ.
6. Տրված հավասարության ստուգում 4.5Մ.
7. Թվի և գումարի բազմապատկում 6Մ.