Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Խնձորների թիվը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ավելացած կոնֆետների ամենամեծ/ամենափոքր թիվը

Բարդություն հեշտ

2
3. Գնացքի անցած ճանապարհը

Բարդություն հեշտ

2
4. Գյուղի ճանապարհը

Բարդություն միջին

3
5. Մարզիկի վազքուղին

Բարդություն միջին

3
6. Ավտոբուսների թիվը

Բարդություն միջին

4
7. Ձեռնարկության գրասենյակը

Բարդություն միջին

4
8. Փաթեթի կշիռը

Բարդություն բարդ

5
9. Զգեստի վրա ծախսված գործվածքը

Բարդություն բարդ

6
10. Կոնֆետների տուփեր

Բարդություն բարդ

6
11. Խնդիր տնկիների մասին

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար