Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ
Խնդիր 1.
  
Վարպետը մեկ լարը բաժանեց \(3\) մ երկարությամբ \(18\) մասի, և \(2\) մ լար ավելացավ:
Որքա՞ն էր ամբողջ լարի երկարությունը:
 
Ամբողջ լարի երկարությունը նշանակենք \(x\)-ով:
Խնդրի պայմաններից ստանում ենք, որ
\(x : 3 = 18 (2 մն.)\):
 
Հիշենք մնացորդով բաժանման ստուգման քայլերը:
 
1. Թերի քանորդը պետք է բազմապատկել բաժանարարով:
2. Արդյունքին գումարել մնացորդը:
3. Ստացվածը պետք է հավասար լինի բաժանելիին:
 
Կիրառելով այս քայլերը, ստանում ենք՝
\(18 · 3 + 2 = x\)
 
Այստեղից գտնում ենք \(x\)-ը՝
\(x = 56\)
 
Պատասխան՝ փաթեթում կար \(56\) մ լար:
 
Խնդիր 2.
  
\(500\) գիրք պետք է տեղավորել գրադարանի դարակում:
Յուրաքանչյուր դարակում տեղավորվում է ամենաշատը \(30\) գիրք:
Քանի՞ դարակ է գրադարանին պետք \(500\) գիրք տեղավորելու համար:
 
\(500\)-ը բաժանենք \(30\)-ի:
50030¯30¯16200180¯20
 
Թերի քանորդում ստացանք \(16\), իսկ մնացորդում՝ \(20\)
Այսպիսով, \(500 : 30 = 16\) (20 մն.):
 
Եթե \(500\) գիրք հավասար տեղավորենք \(30\) դարակում, ապա յուրաքանչյուր դարակում կլինի \(16\) գիրք, և \(20\) գիրք կավելանա:
Ավելացած \(20\) գրքի համար կպահանջվի ևս մեկ դարակ:
Այսպիսով, ընդամենը կպահանջվի \(16 + 1 = 17\) դարակ:
 
Պատասխան՝ \(17\) դարակ:
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013