Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Խնձորների թիվը 2Մ.
2. Ավելացած կոնֆետների ամենամեծ/ամենափոքր թիվը 2Մ.
3. Մարզիկի վազքուղին 3Մ.
4. Ավտոբուսների թիվը 4Մ.
5. Զգեստի վրա ծախսված գործվածքը 6Մ.
6. Կոնֆետների տուփեր 6Մ.