Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Խնձորների թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք մնացորդով բաժանումը ճիշտ է կատարված
2. Ավելացած կոնֆետների ամենամեծ/ամենափոքր թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել ավելացած կոնֆետների ամենամեծ/ամենափոքր թիվը
3. Գնացքի անցած ճանապարհը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել հեռավորությունը նպատակակետից
4. Գյուղի ճանապարհը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել հեռավորությունը գյուղից
5. Մարզիկի վազքուղին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել մնացորդը
6. Ավտոբուսների թիվը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է կատարել մնացորդով բաժանում և գտնել ավտոբուսների թիվը
7. Ձեռնարկության գրասենյակը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է պարզել, թե որ հարկում է գտնվում ձեռնարկության գրասենյակը
8. Փաթեթի կշիռը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է պարզել փաթեթի կշիռը
9. Զգեստի վրա ծախսված գործվածքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է կատարել մնացորդով բաժանում և լուծել խնդիրը
10. Կոնֆետների տուփեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Մնացորդով բաժանման միջոցով պետք է լուծել խնդիրը
11. Խնդիր տնկիների մասին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տնկիների քանակը կհերիքի փողոցը կանաչապատելու համար

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ» թեմայից 00:15:00 միջին 23Մ. Առաջադրանքներ խնդիրներում մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ» թեմայից 00:15:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ խնդիրներում մնացորդով բաժանման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք <Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ> թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ խնդիրներում մնացորդով բաժանման վերաբերյալ: