Ձեռնարկության գրասենյակը գտնվում է մեկ մուտքով բարձրահարկի  68 սենյակում:
Ո՞ր հարկում է գտնվում ձեռնարկության գրասենյակը, եթե բարձրահարկի յուրաքանչյուր հարկում կա 6 սենյակ:  
 
250412-4-6.jpg
 
Պատասխան՝ ձեռնարկության գրասենյակը գտնվում է -րդ հարկում: