Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվի որոշելը նրա մեկ մասով

Բարդություն հեշտ

1
2. Տուփի ծավալը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ամբողջի հաշվումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Էջերի թիվը

Բարդություն հեշտ

1
5. Գրքի էջերի մասը

Բարդություն հեշտ

2
6. Ճանապարհի մասը

Բարդություն հեշտ

2
7. Ծառի կյանքի տևողությունը

Բարդություն հեշտ

1
8. Խնդրի պահանջը

Բարդություն հեշտ

3
9. Հատվածի երկարությունը

Բարդություն հեշտ

1
10. Հեռավորությունը մինչև առաջին կանգառը

Բարդություն միջին

3
11. Ուղղանկյան կողմերի տարբերությունը

Բարդություն միջին

3
12. Ժապավենի երկարությունը

Բարդություն միջին

2
13. Թեստի առաջադրանքների թիվը

Բարդություն միջին

2
14. Երկու գյուղեր

Բարդություն միջին

2
15. Բառերի թիվը

Բարդություն միջին

2
16. Գորգի մակերեսը

Բարդություն բարդ

6
17. Երկու հատված

Բարդություն բարդ

6
18. Հավաքած հատապտուղը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար