Գտիր երկու հատվածների երկարությունները, եթե առաջինի 13-րդ մասը 8 սմ է, իսկ երկրորդի 16-րդ մասը՝ 8 սմ: Համեմատիր երկու հատվածների երկարությունները:
 
Պատասխան՝
առաջին հատվածի երկարությունը  սմ է,
 
երկրորդ հատվածի երկարությունը  սմ է,
 
առաջին հատվածը երկրորդ հատվածից   սմ-ով: