Անահիտի ննջասենյակի հատակին փռված է մեծ գորգ: Ննջասենյակի անկյունում փռված է փոքրիկ գորգ, որի վրա քնում է Անահիտի կատուն: Փոքր գորգի մակերեսը 38 դմ² է, ինչը կազմում է մեծ գորգի մակերեսի վեցերորդ մասը:
 
Որքա՞ն է մեծ գորգի մակերեսը:
Քանի՞ անգամ է մեծ գորգի մակերեսը մեծ փոքր գորգի մակերեսից:
Քանի՞ դմ²-ով է մեծ գորգի մակերեսը մեծ փոքր գորգի մակերեսից:
 
Պատասխան՝
մեծ գորգի մակերեսը  դմ² է,
  
մեծ գորգի մակերեսը  անգամ մեծ է փոքր գորգի մակերեսից,
 
մեծ գորգի մակերեսը  դմ²-ով մեծ է փոքր գորգի մակերեսից: