Աշակերտները թելադրություն էին գրում: Երբ նրանք գրեցին 25 բառերից բաղկացած մի պարբերություն, ապա դա կազմեց շարադրության բոլոր բառերի 17-րդ մասը:  
Պարզիր, թե քանի՞ բառ կա թելադրության մեջ:  
 
Քանի՞ բառ աշակերտները դեռ պետք է գրեն:
 
Պատասխան՝
թելադրության մեջ կա  բառ,
 
աշակերտները դեռ պետք է գրեն  բառ: