Ասֆալտապատեցին երկու գյուղերը միացնող ճանապարհի 67 կմ-ը, ինչը կազմում է ամբողջ ճանապարհի 13-րդ մասը:  
1. Հաշվիր հեռավորությունը երկու գյուղերի միջև:
 
2. Քանի՞ կմ դեռ պետք է ասֆալտապատել:
 
Պատասխան՝
 
երկու գյուղերի հեռավորությունը  կմ է,
 
դեռ պետք է ասֆալտապատել  կմ: