Արտակը կատարեց մաթեմատիկայի թեստի 8 առաջադրանքները, որոնք կազմում են ամբողջ թեստի առաջադրանքների 18-րդ մասը:
 
Որոշիր, թե քանի՞ առաջադրանք կար մաթեմատիկայի թեստում:
 
Քանի՞ առաջադրանք դեռ պետք է կատարեր Արտակը:
 
Պատասխան՝
 
թեստում կար  առաջադրանք,
 
Արտակը դեռ պետք է կատարեր  առաջադրանք: