Ժապավենի երկարության հինգերորդ մասը հավասար է 6 դմ 4 սմ:
 
Որոշիր ժապավենի երկարությունը սանտիմետրերով:
 
Պատասխան՝  սմ: