Բարդին կտրեցին տնկելուց 80 տարի հետո, ինչը կազմում է նրա կյանքի տևողության 13-րդ մասը:  
Քանի՞ տարի կարող էր ապրել բարդին:
 
Պատասխան՝ բարդին կարող էր ապրել  տարի: