Ասֆալտապատել են ճանապարհի 12 կմ-ը, որը կազմում է ամբողջ ճանապարհի 147-րդ մասը:
 
Հաշվիր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը:  
 
Պատասխան՝  կմ: