Գտիր հյութի տուփի ծավալը, եթե նրա 158 լիտր է:
 
Պատասխան՝  լիտր: