Որոշիր թիվը, եթե նրա 124-րդ մասը հավասար է 3-ի:
 
Պատասխան՝ թիվը -ն է: