Արմինեն կարդաց գրքի 24 էջը, որը կազմում է ամբողջ գրքի 118-րդ մասը:
Հաշվիր, թե քանի՞ էջ կա գրքում:
 
Պատասխան՝  էջ: