Գտիր հատվածի երկարությունը, եթե նրա 17-րդ մասը 86 սմ է:
 
Պատասխան՝  սմ: