Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ավելացում տրված թվով

Բարդություն հեշտ

1
2. Փոքրացում տրված թվով

Բարդություն հեշտ

2
3. Ավելացում/փոքրացում տրված անգամ

Բարդություն հեշտ

2
4. Մեծության ավելացում տրված թվով

Բարդություն հեշտ

2
5. Տառով փոքրացում

Բարդություն հեշտ

2
6. Ճիշտ արտահայտության ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
7. Երկու հատված

Բարդություն միջին

4
8. Փոքրացում տրված անգամ, ապա մեծացում տրված թվով

Բարդություն միջին

4
9. Խնդիր աղջիկների կարդացած էջերի մասին

Բարդություն միջին

4
10. Մեծացում և փոքրացում (քանորդ և տարբերություն)

Բարդություն միջին

4
11. Մտապահած թիվը

Բարդություն միջին

4
12. Երկու գործողություն

Բարդություն միջին

4
13. Փոքրացում տրված թվով, ապա մեծացում

Բարդություն միջին

4
14. Մեծացում տրված անգամ և տրված թվով

Բարդություն միջին

4
15. Խնդիր տպագրական սարքի մասին

Բարդություն բարդ

5
16. Խնդիր խանութի մասին

Բարդություն բարդ

6
17. Ուղղանկյան կողմերի տարբերությունը

Բարդություն բարդ

5
18. Անհայտ թվերը

Բարդություն բարդ

6
19. Պահանջվող թիվը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար