Ուղղանկյան երկարությունը 139 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 40 սմ:
 
Ուղղանկյան երկարությունը մեծացրին 15 սմ-ով, իսկ լայնությունը փոքրացրին 19 սմ-ով:
 
Որքա՞ն դարձավ ուղղանկյան կողմերի տարբերությունը:
 
ււււ.png
 
Պատասխան՝  սմ: