36-ը փոքրացրու \(2\) անգամ, ապա ստացված թիվը մեծացրու 1663-ով:
 
Պատասխան՝ :