Գտիր NM հատվածի երկարությունը, եթե հայտնի է, որ այն 17 անգամ մեծ է RT հատվածից, որի երկարությունը 60 սմ է:
 
Պատասխան՝ NM=i սմ: