243 թիվը մեծացրու 3 անգամ, ապա ստացված թիվը մեծացրու ևս 73-ով:
 
Պատասխան՝ :