138-ը փոքրացրու 30-ով, ապա ստացված թիվը մեծացրու 62-ով:
 
Պատասխան՝