Տրված է 457 թիվը:
  
Որպեսզի ստանանք 142 թիվը պետք է 457 -ով: