Բարդության աստիճանը
00:18:00

Առաջադրանքների ցանկ:

15Մ.
1. Ավելացում տրված թվով 1Մ.
2. Փոքրացում տրված թվով 2Մ.
3. Տառով փոքրացում 2Մ.
4. Ճիշտ արտահայտության ընտրություն 2Մ.
5. Խնդիր աղջիկների կարդացած էջերի մասին 4Մ.
6. Մեծացում և փոքրացում (քանորդ և տարբերություն) 4Մ.