1. 45 և \(3\) թվերի քանորդը մեծացրու \(5\) անգամ:
 
Պատասխան՝ :
 
2. 532 և 230 թվերի տարբերությունը փոքրացրու 71-ով:
 
Պատասխան՝ :