Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Անհայտ թիվը

Բարդություն հեշտ

2
2. Անհայտ բաժանարարը

Բարդություն հեշտ

2
3. Բաժանման բաժանարարը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ճիշտ տարբերակը

Բարդություն հեշտ

2
5. Անհայտ բաժանարարի որոշում

Բարդություն հեշտ

2
6. Պնդումներ անհայտ բաժանարարի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
7. Խնդիր ծաղիկների մասին

Բարդություն միջին

3
8. Աստղանիշի արժեքի որոշելը

Բարդություն միջին

4
9. Արտահայտության կազմելը

Բարդություն միջին

4
10. Անհայտների որոշելը

Բարդություն միջին

4
11. Չորս հետևություններ

Բարդություն բարդ

5
12. Խնդիր կոնֆետների մասին

Բարդություն բարդ

6
13. Կարմիր և սպիտակ վարդեր

Բարդություն բարդ

6
14. Գործողություններ թվի հետ

Բարդություն բարդ

5
15. Մտապահած թիվը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար