69 թիվը փոքրացրու \(13\)-ով:
 
Ո՞ր թվի վրա պետք է բաժանել ստացված թիվը, որպեսզի ստացվի \(7\)
 
Պատասխան՝