Հետևյալ տարրերով կազմիր արտահայտություն:
 
70-ը բաժանելին է,
 
\(s\)-ը անհայտ բաժանարարն է,
 
7-ը քանորդն է:
 
Պատասխան՝ i:s=i