Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16Մ.
1. Անհայտ թիվը 2Մ.
2. Անհայտ բաժանարարը 2Մ.
3. Անհայտ բաժանարարի որոշում 2Մ.
4. Պնդումներ անհայտ բաժանարարի վերաբերյալ 2Մ.
5. Արտահայտության կազմելը 4Մ.
6. Անհայտների որոշելը 4Մ.