Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կապը միավորների միջև (անգամ փոքր)

Բարդություն հեշտ

2
2. Սանտիմետր և միլիմետր

Բարդություն հեշտ

2
3. Միլիմետրերի արտահայտումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Կապը միավորների միջև (անգամ մեծ)

Բարդություն հեշտ

1
5. Չափման տարբեր միավորներ

Բարդություն հեշտ

2
6. Պնդումներ չափման միավորների մասին

Բարդություն հեշտ

2
7. Սանտիմետրից միլիմետր

Բարդություն հեշտ

2
8. Հեռավորությունը երկու քաղաքների միջև

Բարդություն միջին

4
9. Երկու հետիոտն

Բարդություն միջին

4
10. Աղջկա հասակը

Բարդություն միջին

4
11. Արտահայտությունների համեմատում

Բարդություն միջին

4
12. Երեխաների հասակը

Բարդություն միջին

4
13. Գործողություններ

Բարդություն միջին

4
14. Երկու հատված

Բարդություն բարդ

6
15. Հատվածների երկարությունները

Բարդություն բարդ

6
16. Հովազն ու մարզիկը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար