Որոշիր, թե քանի՞ անգամ է դեցիմետրը մեծ սանտիմետրից:
 
Պատասխան՝  անգամ: