Միլիմետրերն արտահայտիր դեցիմետրերով:
 
8400 մմ \(= \) դմ