Նշիր այնպիսի թվեր, որ բերված հավասարությունները դառնան ճիշտ:
 
1. \(1\) կմ \(=\)  սմ:
 
2. \(1\) դմ \(=\)  մմ: