Գրիր, թե քանի՞ անգամ է դեցիմետրը փոքր մետրից:
 
Պատասխան՝  անգամ: