Ընտրիր  չափման միավորների վերաբերյալ ճիշտ հավասարությունը: