\(AB\) հատվածի երկարությունը 17 սմ 3 մմ է:
 
\(BC\) հատվածը 4 սմ 6 մմ-ով երկար է \(AB\) հատվածից, իսկ \(CD\) հատվածը 8 սմ 5 մմ-ով կարճ է \(BC\) հատվածից:
 
Որոշիր \(BC\) և \(CD\) հատվածների երկարությունները միլիմետրերով:
 
Պատասխան՝
 
\(BC\) \(=\) մմ
 
\(CD\) \(=\) մմ