Համեմատիր արտահայտությունները:
 
5 դմ 27 մմ   83 մմ