walk1.jpg
 
Երկու հետիոտներից առաջինի քայլի երկարությունը 400 մմ էր, իսկ երկրորդի քայլի երկարությունը՝ 290 մմ:
 
Որոշիր, թե քանի՞ սանտիմետրով է առաջին հետիոտնի քայլը ավելի մեծ երկրորդի քայլից:
 
Պատասխան՝  սմ-ով: