Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկու սահմանում

Բարդություն հեշտ

2.4
2. Բոլոր բաժանարարները

Բարդություն հեշտ

1
3. Ամենամեծ/ամենափոքր բաժանարարը

Բարդություն հեշտ

2
4. Գումարի/տարբերության բաժանարարը

Բարդություն հեշտ

2
5. Պնդում բաժանարարի մասին

Բարդություն հեշտ

2
6. Ամենամեծ/ամենափոքր բազմապատիկը

Բարդություն հեշտ

2
7. Ճիշտ/սխալ պնդում բաժանարարի մասին

Բարդություն հեշտ

1
8. Երկնիշ բազմապատիկներ

Բարդություն հեշտ

2
9. Բաժանարար և բազմապատիկ

Բարդություն միջին

3
10. Գումարի/տարբերության բաժանելիությունը

Բարդություն միջին

3
11. Խնդիր կոնֆետների մասին

Բարդություն միջին

3
12. Ընդհանուր քանակի բաժանելը

Բարդություն միջին

4
13. Ուղևորների թիվը

Բարդություն բարդ

5
14. Երեք տեսակի կոնֆետ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար