Արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ պնդումը՝
 
«\(9\) թվի ամենամեծ բազմապատիկը \(100\)-ն է»:
 
Պատասխան՝ պնդումը :