Ճիշտ է՞ արդյոք այն պնդումը, որ \(5\)-ը \(35\)-ի բաժանարարն է:
 
Պատասխան՝